Skip to main content

Datum Sporttoernooi 2024

Sporttoernooi aankondiging

Het 72e NSG-Sporttoernooi is op dinsdag 3 en  woensdag 4 september 2024. Op maandag 2 september kan men aanreizen.

Lees meer op Sporttoernooi

Met sportieve groet

Bestuur NSG-Sport

Aanreizen

Het is mogelijk om op maandag 2 september 2024 aan te reizen. Aan het eerder aanreizen en overnachten zijn geen extra kosten verbonden. Wel zijn er voorwaarden aan verbonden en ligt de verantwoordelijkheid om overlast te voorkomen bij de ploegen en de ploegleiders.

Deze voorwaarden zijn de volgende:

 • De ploegleider meldt voor uiterlijk 28 augustus 2024 per mail aan de penningmeester (penningmeester@nsgsport.nl) dat zijn/haar ploeg gebruik wil maken van de mogelijkheid tot aanreizen op maandag 2 september 2024 en meldt hierbij tevens dat hij/zij kennis heeft genomen van de gestelde voorwaarden, hiermee akkoord gaat en de overige ploegleden heeft geïnformeerd.
 • Tevens geeft hij/zij aan of hij/zij zelf de key-cards van de bungalow(s) in ontvangst neemt dan wel dat iemand anders (met naam te noemen) hiervoor zorg draagt.
 • Bij het afhalen van de key-cards levert hij/zij ook de definitieve namenlijst met deelnemers in. Zie ook op deze pagina
 • Aankomst op recreatiepark Klein Vink vanaf 16:00 uur t/m 23:00 uur.
 • Key-cards afhalen
  • 16:00 uur t/m 19:00 uur in Klein Vink bij Jan van Hemert. Degene die de key-cards ophaalt doet dit bij de portierloge voor de slagboom die toegang geeft tot het park. Bij het aanrijden rechts om de tent heen om de andere gasten niet tot last te zijn. De andere deelnemers kunnen direct doorrijden naar de bungalows.
  • 19:00 uur t/m 23:00 uur belt de ploegleider eerst met 085-0602624 om te vernemen waar de key-cards zijn af te halen.
 • Na 23:00 uur worden er geen key-card uitgegeven er is er geen toegang meer tot het recreatiepark mogelijk.
 • Naast de normaal geldende omgang en fatsoensnormen hanteert NSG-Sport de voor Klein Vink geldende parkregels. Deze regels zijn te vinden op de website van Klein Vink

De laatste jaren is gebleken, dat er geen gebruik wordt gemaakt van ontbijt, lunchpakketten en diner In dat kader heeft het bestuur, in overleg met de leden,op de jaarvergadering besloten, om dit niet meer te aan te bieden.

Uiteraard kunt u van huis de benodigde ingrediënten meenemen, maar ook in de supermarkt op het park zijn deze te koop. Voorts bestaat de mogelijkheid om bij Klein Vink een ontbijtpakket te bestellen. De kosten hiervan dienen contant te worden afgerekend, pinnen is niet mogelijk. Het pakket kan in het cafetaria tussen 7:00 uur en 9:00 uur worden opgehaald en afgerekend.

Voor eventuele vragen etc. kan men contact opnemen met Ton van Bommel 06 – 3823 1342; e-mail tc-secretariaat@nsgsport.nl